• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

Specialiste en droit commercial et recouvrements de dettes

Avocat au barreau de Bruxelles depuis plus de 25 ans, Menno Meeldijk s'est spécialisé dans le recouvrement de dettes et les litiges commerciaux. Une approche directe des dossiers et une vaste expérience dans ces domaines vous  garantissent des résultats positifs.

Recouvrement de dettes

Litiges commerciaux

Votre entreprise a livré plusieurs parties de marchandises à un client avec lequel vous avez une relation de confiance, mais soudainement vous êtes confrontée à un refus de paiement en raison d'une prétendue livraison non conforme, le client réclamant des dommages de votre part.

lire plus

Insolventie-en faillissementsrecht

Het insolventierecht regelt de rechten en plichten van bedrijven of handelaars in financiële moeilijkheden. De wettelijke regelingen op dit vlak werden de laatste jaren meermaals gewijzigd en zijn erg ondoorzichtig.

Lees meer

Fraudebestrijding

Soms gaat het om oplichting door internationale bendes, maar ook lokale “zakenlieden” zetten bedrijven op die op korte tijd grote hoeveelheden goederen bestellen bij een of meerdere leveranciers.

Lees meer