• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

België scoort slecht wat betreft de achterstallige betalingen van facturen doet het slechter dan het gemiddelde in West-Europa.

Uit recent onderzoek bleek dat dat 42% van de totale waarden van Belgische B2B-facturen na vervaldag nog steeds open staat.

Ook het aantal B2B-facturen dat onbetaald blijft en de betalingsachterstand liggen hoger dan in andere landen in West-Europa.

De leveranciers lijden onder het  slechte betaalgedrag van hun klanten en vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen leidt dit vaak tot financiële problemen.

Ook bij particulieren is de gemiddelde schuldenlast de laatste jaren toegenomen en registreert de Nationale Bank van België ieder jaar een toename van het aantal onbetaalde kredieten.

De schuldeiser heeft vaak het gevoel machteloos te staan tegen de wanbetaler: telkens opnieuw opbellen en e-mails sturen heeft geen enkel effect en ook op aangetekende brieven wordt niet gereageerd.

Zo snel mogelijk een gespecialiseerde incasso-advocaat inschakelen is dan de beste oplossing. Een debiteur die maandenlang 'verstoppertje' heeft gespeeld betaalt plotseling wanneer de  incasso-advocaat dreigt met een procedure.

Een behoorlijk percentage van de dossiers kan dan ook met succes afgesloten worden, zonder dat er een procedure via de rechtbank nodig is.

Is gerechtelijke actie noodzakelijk, dan is de incasso-advocaat de specialist in procesrecht en beslagrecht, die als geen ander weet welke juridische middelen moeten worden ingezet om de schuldenaar tot betaling te dwingen.