• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

Wanneer een uitstaande vordering op een debiteur geïncasseerd moet worden is de eerste vraag die steeds onderzocht moet worden de solvabiliteit  van de debiteur.

Wij werken samen met een geselecteerd netwerk van deurwaarders in heel België en kunnen op korte termijn een verhaalrapport opvragen.

De deurwaarder gaat ter plaatse en onderzoekt de vermogenstoestand van de debiteur.

Ook wordt onderzocht welke eigendommen of voertuigen de debiteur bezit, of er al beslagen zijn gelegd, etc.

Aan de hand van de gegevens die kunnen worden teruggevonden in verschillende databases en op grond van de vaststellingen van de deurwaarder ter plaatse wordt een beeldvorming opgemaakt van de financiële toestand van de debiteur.

Aan u als cliënt wordt van tevoren een vertrouwelijk verhaalsrapport bezorgd, zodat u met kennis van zaken kunt beoordelen of u een invorderingsprocedure tegen de debiteur wel of niet haalbaar is.