• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

Wanneer een bedrijf of handelaar veroordeeld werd tot betaling en de deurwaarder er niet in slaagt het vonnis uit te voeren, omdat er geen goederen aan te treffen zijn of de debiteur spoorloos verdwenen is, kan de schuldeiser het faillissement van debiteur vorderen voor Rechtbank van Koophandel.

Vaak is de dreiging met faillietverklaring door de deurwaarder voldoende om de debiteur uiteindelijk te dwingen tot betaling.