• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

Menno MEELDIJK studeerde Internationaal - en Europees recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij studeerde in 1990 met onderscheiding af als Meester in de rechten en is sindsdien verbonden aan de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel.

De Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel groepeert de Nederlandstalige advocaten uit het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en is de grootste Nederlandstalige orde van advocaten van het land.

Als hoofdstad van de Europese instellingen is Brussel een internationale stad en is Brusselse advocatuur erg internationaal georiënteerd. 

Menno MEELDIJK heeft sinds 1998 zijn eigen kantoor, waarbij hij de blik vooral gericht heeft op de dienstverlening aan bedrijven, handelsrecht en invordering van schulden.

Zijn kantoor is gevestigd in Zemst, centraal in het grootstedelijke gebied tussen Antwerpen en Brussel.

Door deze centrale ligging in België behandelt het kantoor procedures voor alle rechtbanken van het land.

Door jarenlange ervaring heeft Menno MEELDIJK een verregaande expertise opgebouwd als het gaat om handelsrechtelijke  geschillen, zoals geschillen over facturen, verkoop van goederen, bouwzaken en transportzaken.

Incasso van schuldvorderingen - ook internationale vorderingen  - is een van de hoofdactiviteiten van het kantoor.

Deze zaken vragen een gespecialiseerde aanpak, waarbij verschillende efficiënte middelen ingezet kunnen worden:

  •          aanmaning en starten van een buitengerechtelijke incasso-traject
  •          conservatoire beslagen
  •          dagvaarden van de debiteur voor de rechtbank
  •          aanvragen van een Europees betalingsbevel
  •          de executie van buitenlandse vonnissen in België

Duidelijke informatie, financiële transparantie en vlotte dienstverlening zijn de uitgangspunten van het kantoor.

Als cliënt kunt u rekenen op begrijpelijke adviezen, niet geschreven in juridisch jargon, maar wel grondig juridisch onderbouwd.  

Het kantoor streeft er in de eerste plaats naar resultaten te bereiken zonder procedure voor de rechtbank.

Zo een groot deel van de incasso-dossiers met goede resultaten afgehandeld worden, zonder dat een procedure voor de rechtbank vereist is.

Wanneer een procedure toch noodzakelijk blijkt, garandeert het  kantoor u een duidelijke kijk op het gerechtelijke traject en 100% inzet voor het maximale resultaat.

Het kantoor behandelt zaken voor alle Belgische rechtbanken, ook de Franstalige, en werkt samen met een select netwerk van deurwaarders en advocaten in heel België, waarmee een jarenlange vertrouwensband werd opgebouwd.

Persoonlijk contact met u als cliënt, objectief advies, doorgedreven juridische kennis, inzet en doorzettingsvermogen in elke zaak zijn de troeven van advocatenkantoor Meeldijk.