• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

Meestal  hebt u als schuldeiser al ettelijke malen zelf herinneringen gestuurd en/of gebeld met de debiteur, die u telkens aan het lijntje probeert te houden.

Misschien hebt u al een incassokantoor ingeschakeld, maar debiteuren zijn niet altijd onder de indruk van aanmaningen door incassokantoren.

In dat geval kunt u het beste een ervaren incasso-advocaat inschakelen.  

Ons kantoor stuurt onmiddellijk een schriftelijke aanmaning aan de debiteur en neemt telefonisch contact op met de debiteur, aan wie op een kordate manier duidelijk gemaakt wordt dat uw geduld op is en dat er zonder verder uitstel betaald moet worden.

Er worden standaard intresten en een bijkomende schadevergoeding wegens laattijdige betaling in rekening gebracht bij de debiteur.

In veel gevallen heeft een officiële gerechtelijke aanmaning effect en betaalt de schuldenaar onder de dreiging van een gerechtelijke procedure.

Wanneer de debiteur niet in staat is de schuld in één keer terug te betalen, kan er eventueel een afbetalingsplan afgesproken worden. Dit gebeurt alleen wanneer u daar als opdrachtgever mee akkoord gaat.

Blijkt een minnelijke oplossing onmogelijk, dan brengen we een procesadvies uit.

U wordt duidelijk geadviseerd of het wel of niet raadzaam is een rechtszaak te starten.

Hierbij wordt rekening gehouden met de kosten van de procedure, de solvabiliteit van de debiteur en het risico op betwisting van uw vordering voor de rechtbank.