• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

Soms verdwijnen debiteuren met de noorderzon of blijkt een bedrijf opgedoekt te zijn en moet de bedrijfsleider opgespoord worden.

Ons kantoor heeft toegang tot het Belgische rijksregister en kan het nieuwe adres van een debiteur onmiddellijk terugvinden.

Bovendien is het mogelijk via het Centraal Bestand Berichten de ‘beslagfiches’ te consulteren en na te gaan welke beslagen er bij een persoon of bedrijf gelegd werden.

Deze consultatie CBB is een handige tool om een beter beeld te krijgen van de solvabiliteit van een debiteur.