• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

Elke bedrijfsvoering brengt onvermijdelijk geschillen met zich mee.

Uw bedrijf levert goederen, maar u wordt plotseling geconfronteerd met een klant die de facturen weigert te betalen wegens beweerde niet-conforme levering, waarbij schadevergoeding van uw gevorderd wordt.

Soms is het moeilijk te bepalen of deze klachten reëel zijn, of niet meer zijn dan voorwendsels om de betaling uit te stellen.

In alle sectoren komen betwistingen voor, of het nu gaat om de bouwsector, de transportsector, marketingdiensten, ICT, landbouw etc.

Tijdig het advies inwinnen van een advocaat met ervaring in technische en commerciële geschillen is van cruciaal belang.

Ons kantoor adviseert u welke maatregelen u moet nemen om uw positie veilig te stellen en maakt een inschatting van uw slaagkansen in een eventuele procedure voor de rechtbank.

Technische discussies tussen de partijen leiden soms tot een gerechtelijke expertise door een deskundige die door de rechtbank wordt aangesteld, bv. een ingenieur of een architect die een advies moet uitbrengen op technisch vlak.

Een grondige kennis van de gerechtelijke expertise en een sterk technisch inzicht garanderen dat ons kantoor u met raad en daad kan bijstaan.

In elke betwiste zaak streven wij er in de eerste plaats naar een minnelijke oplossing met de tegenpartij te bereiken.

Blijkt een regeling echter niet mogelijk, dan kunt u rekenen op 100% inzet om uw dossier voor de rechtbank tot een goed einde te brengen.

Menno Meeldijk beschikt over een jarenlange ervaring met procedures voor de rechtbank en is gespecialiseerd in ‘commecial litigation’.

Een doorgedreven kennis van (internationaal) handelsrecht en van de gerechtelijke procedures zijn onontbeerlijk voor succes voor de rechtbank in dit soort betwistingen.