• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

Incassozaken worden bij dagvaarding via een gerechtsdeurwaarder voor de rechtbank gebracht.

Over het algemeen wordt de zaak gebracht voor de rechtbank van het arrondissement waar de debiteur gevestigd is.

Zaken tegen bedrijven of handelaars komen voor de Rechtbank van Koophandel, zaken tegen privé-personen komen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Kleine vorderingen met een inzet van minder dan 2.500,- EUR worden voor de lokale Vrederechter behandeld.

De dagvaardingskosten bedragen variëren in functie van de griffierechten die aan de rechtbank moeten worden betaald, afhankelijk van het gevorderde bedrag.

Bij de dagvaardingsprocedure is er steeds een zitting voor de rechtbank, waarbij de debiteur verplicht aanwezig moet zijn, of zich moet laten vertegenwoordigen door een advocaat.

In veel gevallen laat de debiteur niets van zich horen en wordt de zaak bij verstek behandeld, waarna er op korte termijn een verstekvonnis wordt uitgesproken.

De debiteur wordt niet alleen veroordeeld tot betaling van de hoofdsom, maar moet ook intresten en een schadevergoeding wegens wanbetaling aan u betalen.

De gerechtskosten moeten volledig vergoed worden door de debiteur.

Niet alleen de dagvaardingskosten moeten worden terugbetaald, maar ook de vergoeding voor advocatenkosten, de zogenaamde 'rechtsplegingsvergoeding', die afhankelijk is van de hoogte van het gevorderde bedrag en waarvoor een wettelijk tarief is bepaald.

Zo bedraagt de rechtsplegingsvergoeding voor een vordering tussen 10.000,- EUR en 20.000,- EUR  bv. 1.320,- EUR. Dit bedrag is bestemd om het ereloon van de advocaat te dekken.

Veel bedrijven hanteren algemene verkoopsvoorwaarden, die een rentepercentage en een schadevergoeding in geval van wanbetaling voorzien.

Deze vergoedingen moeten betaald worden door de debiteur, maar de rechtbanken hebben wel een matigingsbevoegdheid.

Zo zal een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag voorzien in de algemene voorwaarden door de rechter bv. verminderd worden tot 10%.

Bovendien staan de rechtbanken meestal niet toe dat een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom ‘gecumuleerd’ wordt met de wettelijke rechtsplegingsvergoeding, bedoeld om de kosten van de advocaat te dekken.

Zelfs wanneer de leverancier geen algemene voorwaarden hanteert moet wederpartij in een handelstransacties minstens een rente van 8,5% per jaar betalen, op grond van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties.

Nu niet-betwiste incassoprocedures volgens een vast traject verlopen, is het mogelijk vaste ereloon-afspraken met u als cliënt te maken.

Er kan dus een vaste aanneemsom worden afgesproken om in een incasso-zaak een vonnis bij verstek of zonder betwisting te vorderen voor de rechtbank.

U weet als cliënt precies wat het u zal kosten om een vonnis tegen de debiteur te verkrijgen en dit vonnis via de deurwaarder uit te voeren tegen de debiteur.