• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

Beslag laten leggen door een advocaat is het meest efficiënte middel wanneer u te maken heeft met hardnekkige wanbetalers.

De meeste deurwaarders zijn maar al te goed bekend met de doorgewinterde debiteuren uit hun regio, die bij wijze van spreken pas betalen wanneer de verhuiswagen voorrijdt om hun goederen op te halen.

Er bestaan 2 soorten beslag: bewarend  beslag (ook conservatoir beslag genoemd) en uitvoerend beslag (executoir beslag).

Alleen gerechtsdeurwaarders kunnen beslag leggen.

Conservatoir beslag of bewarend beslag is een voorlopige maatregel van 'bevriezing' van bepaalde bezittingen van de debiteur om te vermijden dat ze zouden verdwijnen.

Bewarend beslag wordt ‘bij hoogdringendheid’ gelegd en gevolgd door een procedure voor de rechtbank waarbij de schuldeiser een vonnis vordert tegen de debiteur.

Zo kan beslag worden gelegd op bedrijfsmateriaal, op een onroerend goed  of op bankrekeningen om te voorkomen dat de goederen of gelden worden verduisterd.

Voor conservatoir beslag is de toestemming van de Beslagrechter nodig. Voor beslag in handen van derden, zoals een bank, is geen voorafgaande toelating vereist.

Uitvoerend beslag wordt door de deurwaarder gelegd in uitvoering van een vonnis of Europees betalingsbevel wanneer de debiteur weigert vrijwillig te betalen waartoe hij veroordeeld is.

De kosten van beslag zijn afhankelijk van het soort beslag (beslag op roerende goederen, op onroerende goederen of beslag in handen van een derde, zoals een bank).

Alle beslagkosten moeten steeds terugbetaald worden door de schuldenaar.

Door het grote aantal mogelijkheden van beslaglegging kunnen de deurwaarderskosten sterk variëren in functie van het soort beslag.

Er wordt u als cliënt steeds van tevoren een duidelijke prijsindicatie gegeven, voordat beslag wordt gelegd.